1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het voorspellingsspel genaamd TV VLAANDEREN Sportospel, verder als “TV VLAANDEREN Sportospel” georganiseerd door M7 Group S.A. (handelend onder de naam en verder aangeduid als “TV VLAANDEREN”). Door deel te nemen, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze promotionele voorwaarden.

2. De promotie loopt voor de duur van het wereldkampioenschap voetbal 2018, van 14 juni 2018 tot en met 15 juli 2018.

3. Deelname aan deze promotie is gratis en er is geen aankoop vereist. De competitie is toegankelijk voor huidige TV VLAANDEREN klanten en niet-klanten.

4. De competitie wordt georganiseerd in de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Duitsland, Nederland en Slowakije. De deelnemer moet gevestigd zijn in een van deze landen om aan deze competitie te kunnen deelnemen.

5. Voor deelname aan deze promotie is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.

6. Medewerkers van TV VLAANDEREN en aan haar gelieerde bedrijven, hun vertegenwoordigers en agenten, en hun respectievelijke familieleden, mogen deelnemen, maar komen niet in aanmerking om prijzen te winnen.

7. Om deel te nemen aan de competitie, moeten spelers zich registreren op een van de volgende websites:

https://www.tv-vlaanderen.be/sportospel/
https://www.telesat.be/jeu-prono/
https://www.canaldigitaal.nl/prijzenpoule/
https://www.diveo.de/tippspiel/
https://www.hdaustria.at/tippspiel/
https://www.skylink.cz/tipovacka/
https://www.skylink.sk/tipovacka/
(verder aangeduid als “de website”).

8. Slechts één accountregistratie op niet meer dan één van de bovenstaande websites mag per persoon worden gemaakt en een persoon mag slechts één account onder zijn/haar naam maken. Als TV VLAANDEREN ontdekt dat één persoon meerdere accounts heeft op een of meer websites, worden alle accounts van die persoon gesloten en wordt de deelnemer niet meer in aanmerking genomen voor deelname.

9. Het doel van het TV VLAANDEREN Sportospel is om de juiste scores van voorgeselecteerde wedstrijden van het wereldkampioenschap voetbal van 2018 te voorspellen. De selectie van de wedstrijden gebeurt door TV VLAANDEREN.

10. Om deel te nemen, moet de deelnemer de eindscore van de 8 genomineerde wedstrijden voorspellen tijdens een enkele spelselectie. In totaal zijn er 5 spelselecties, dus elke spelselectie is een selectie van 8 wedstrijden in het wereldkampioenschap voetbal van 2018.

11. Voor elke spelselectie staat er een prijs van €100.000,00 euro op het spel. De prijs wordt toegekend aan de speler die correct alle scores van 8 wedstrijden in één spelselectie voorspelt. Als twee of meer spelers de score van alle 8 wedstrijden correct voorspellen, wordt de prijs verdeeld tussen de winnaars. Als geen enkele speler correct voorspelt, wordt deze prijs niet toegekend.
De 5 spelselecties zijn als volgt:
• 1ste speeldag (8 geselecteerde wedstrijden): €100.000,00
• 2de speeldag (8 geselecteerde wedstrijden): €100.000,00
• 3de speeldag (8 geselecteerde wedstrijden): €100.000,00
• 16de finales (alle 8 wedstrijden): €100.000,00
• Kwartfinales, halve finales, 3e plaats en finale (alle 8 wedstrijden): €100.000,00

Voor de duidelijkheid worden deze prijzen ook weerspiegeld op de Prijzenpagina.

12. Een persoon mag slechts één keer deelnemen per spelselectie, maar mag deelnemen aan meer dan één spelselectie.

13. De score is gelijk aan de eindscore bij het laatste fluitsignaal na 90 minuten en blessuretijd. Extra tijd en penalty shootout worden niet in aanmerking genomen.

14. TV VLAANDEREN is niet verantwoordelijk in het geval dat de wedstrijd wordt uitgesteld, wordt verlaten of niet wordt voltooid. In dat geval wordt de gehele spelselectie geannuleerd.

15. De scores moeten overeenkomen met de ” officiële wedstrijdresultaten” gepubliceerd door de FIFA.

16. Punten worden berekend volgens de correcte scores of de uitkomst van wedstrijden die zijn voorspeld door de deelnemers. Spelers ontvangen 3 punten als ze een correcte score van een geselecteerde wedstrijd voorspellen. Spelers ontvangen 1 punt voor elke correct voorspelde uitkomst (wat een overwinning, een gelijkspel of een verlies kan zijn) van een geselecteerde wedstrijd.

17. Een prijs voor de persoon met de hoogste totale punten van alle deelnemende landen behaald na de laatste wedstrijd, met een waarde van 5.000,00 euro, zal worden toegekend. Voor de duidelijkheid wordt deze prijs ook weerspiegeld op de Prijzenpagina.
Als twee of meer spelers dezelfde hoogste punten scoren na de laatste wedstrijd, wordt de prijs verdeeld tussen de winnaars.

18. Elk persoon met de hoogste algehele scores in Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Duitsland, Nederland en Slowakije ontvangt na de laatste wedstrijd ook een prijs. Deze prijs is gedetailleerd op de Prijzenpagina, afhankelijk van het land. Als twee of meer spelers in een bepaald land precies dezelfde punten hebben, wordt de prijs verdeeld tussen de winnaars.

19. Een speler heeft de mogelijkheid om een of meer mini liga’s te creëren en kan ook meedoen aan een of meer mini liga’s.

20. Om in aanmerking te komen voor een prijs van een mini ligae, moet een mini liga op zijn minst 5 deelnemers hebben ingeschreven op 30/06/2018 om 12:00 CEST. Hoewel het mogelijk is om een mini liga te starten met 4 of minder deelnemers, komen deze mini liga’s niet in aanmerking om een prijs te winnen. Per miniliga moet één beheerder worden aangesteld. De beheerder moet de toelating van een lid in de mini liga goedkeuren.

21. Mini liga’s waarbij een persoon alle profielen in die liga beheert, komen niet in aanmerking om prijzen te winnen.

22. Mini liga’s worden gerangschikt op basis van de gemiddelde puntenscores van elke deelnemer in hun mini liga. De liga met de hoogste algehele gemiddelde score van alle deelnemende landen na de laatste wedstrijd ontvangt een prijs ter waarde van 5.000 euro. Voor de duidelijkheid wordt deze prijs ook weerspiegeld op de Prijzenpagina. Als twee of meer liga’s dezelfde hoogste punten scoren na de laatste wedstrijd, wordt de prijs verdeeld tussen de liga’s.

23. Elke mini liga met de hoogste algehele gemiddelde score in Oostenrijk, België, Tsjechische Republiek, Duitsland, Nederland en Slowakije ontvangt na de laatste wedstrijd een prijs die gedetailleerd is op de Prijzenpagina, afhankelijk van het land. Als twee of meer mini liga’s dezelfde hoogste punten behalen na de finale, wordt de prijs verdeeld tussen de liga’s.
24. De prijzen die op grond van de artikelen 17, 18, 22 of 23 worden toegekend, zullen gedeeltelijk of volledig in natura worden toegekend in de vorm van gesponsorde prijzen van partnerbedrijven. TV VLAANDEREN behoudt zich het recht voor om de prijzen geheel of gedeeltelijk toe te kennen als hun geldequivalent.

25. De prijzen die op grond van artikel 22 en 23 worden toegekend, worden toegekend aan de beheerder van de mini liga. De beheerder is verantwoordelijk voor het verdelen van de prijzen binnen zijn mini liga.

26. De deelnemer moet zijn/haar voorspellingen dagelijks vóór 12:00 uur CEST indienen. Alleen voorspellingen die TV VLAANDEREN vóór deze deadline heeft ontvangen, worden als geldig beschouwd. De deelnemer kan zijn/haar voorspellingen wijzigen zolang dit vóór 12.00 uur CEST via de website plaatsvindt. TV VLAANDEREN gebruikt de laatste geregistreerde inzendingen die door de speler zijn ingevoerd als basis voor de voorspelling.

27. Ongerechtigde voorspellingen of voorspellingen die niet via een van de websites zijn ingevoerd, komen niet in aanmerking voor deelname aan het TV VLAANDEREN Sportospel.

28. Prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via hun e-mailadressen of telefoonnummers die zijn ingevuld op hun account. Alleen volledig ingevulde vormen van registratie nemen deel aan de competitie. Deelnemers kunnen hun geregistreerde gegevens wijzigen wanneer ze maar willen. TV VLAANDEREN is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door deelnemers of voor het verlies van deze gegevens.

29. TV VLAANDEREN is niet verantwoordelijk in het geval dat de winnaar van een prijs niet bereikt kan worden.
30. Winnaars moeten hun identiteit, leeftijd, woonplaats en andere informatie aan TV VLAANDEREN of aan een door TV VLAANDEREN aangewezen derde partij verifiëren voordat zij in aanmerking komen voor de prijs.

31. In het geval dat we een prijswinnaar laten weten dat hij een prijs heeft gewonnen, heeft hij of zij 60 dagen om een claim in te dienen. Na deze deadline kunnen er geen claims meer worden ingediend door deelnemers en vervalt de prijs.

32. Prijzen worden door TV VLAANDEREN aan de winnaar uitbetaald binnen 45 dagen na de datum van ontvangst van de claim.

33. De prijs is niet overdraagbaar.

34. Als de prijs niet in contanten is, kan deze niet worden ingewisseld voor geld of een andere prijs.

35. TV VLAANDEREN kan naar eigen goeddunken besluiten de prijzen te vervangen door een prijs met dezelfde of hogere waarde.

36. De deelnemer is exclusief verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen verbonden aan een prijs en zal TV VLAANDEREN en zijn gelieerde ondernemingen en agenten maximaal vrijwaren in verband met alle fiscale claims met betrekking tot zijn deelname aan het TV VLAANDEREN Sportospel, het winnen van een prijs of het uitreiken van een prijs. TV VLAANDEREN behoudt zich het recht voor om een deel of de gehele prijs in te houden totdat het voldoende bewijs heeft ontvangen dat de deelnemer heeft voldaan aan zijn/haar fiscale verplichtingen.

37. Een lijst met de winnaars wordt gepubliceerd op de website na de laatste wedstrijd van 15 juli. Door deel te nemen aan het TV VLAANDEREN Sportospel stemmen deelnemers toe dat hun voornaam, achternaam, stad en land van herkomst op de website worden gepubliceerd.

38. Als een winnaar de prijs niet kan accepteren of ontvangen of niet voldoet aan deze voorwaarden, kan TV VLAANDEREN besluiten de winnaar te diskwalificeren.

39. Persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemer op het moment van zijn/haar registratie kunnen door TV VLAANDEREN en zijn gelieerde bedrijven worden verwerkt voor (i) het beheer en de werking van deze competitie; (ii) toekenning van de prijzen; (iii) het publiceren van de voornaam, familienaam, stad en land van herkomst op de website en (iv) voor directe marketingdoeleinden, waaronder het verstrekken van informatie en aanbiedingen over de goederen en diensten die worden aangeboden door TV VLAANDEREN aan de deelnemers, inbegrepen via de post, e-mail, sms of bellen. TV VLAANDEREN is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de deelnemers. In overeenstemming met de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”), hebben de deelnemers het recht op toegang tot hun gegevens, om hun gegevens te corrigeren en om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens voor marketingdoeleinden. Deze verzoeken moeten worden gestuurd naar privacy@tv-vlaanderen.be.

40. TV VLAANDEREN heeft voor het beheer en de werking van het TV VLAANDEREN Sportospel de volgende verwerker aangewezen: Snack Gaming Limited, geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder bedrijfsnummer 10779712, onder het geregistreerde adres The Mill Building, 31 Chatsworth Road, Worthing, BN11 1LY. In geval van geschillen hebben alleen de resultaten die zijn vastgelegd op de systemen van Snack Gaming Limited bewijskracht.

41. TV VLAANDEREN kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor:
– computervirussen, uitwissing of beschadiging van elektronische gegevens, het niet correct kunnen herkennen van de tijd of de datum of het wijzigen van tijd of datum;
– verlies of schade die niet direct verband houdt met de claim;
– verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook veroorzaakt door, voortvloeiend uit of in verband met een terroristische daad, ongeacht enige andere oorzaak of gebeurtenis die gelijktijdig of in een andere volgorde aan het verlies bijdraagt;
– alle gevallen van overmacht die de goede werking van het spel of de toekenning van prijzen beïnvloeden;
– elk vorm van ontoegankelijkheid of andere technische problemen op de website;
– elke handeling of nalatigheid van een externe leverancier, bijvoorbeeld met betrekking tot de registratie van de scores of de opslag van de gegevens.

42. Als enig onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dit deel worden gescheiden van de rest van de algemene voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven.

43. TV VLAANDEREN kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de promotionele voorwaarden wijzigen, dit promotionele spel stopzetten of wijzigen zonder opgave van reden als de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze verplicht te zijn om een vergoeding te betalen aan de deelnemers en zonder enige verdere aansprakelijkheid.

44. De wetten van het land waarin de deelnemer heeft besloten om deel te nemen zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden en de rechtbanken van dit land zijn exclusief bevoegd. De gekozen website om de deelname vast te leggen, bepaalt het land van deelname. Deelnemers kunnen deelnemen in de volgende landen: Oostenrijk (HD Austria), België (Télésat of TV VLAANDEREN), Tsjechische Republiek (Skylink), Duitsland (Diveo), Nederland (Canal Digitaal) en Slowakije (Skylink).

45. TV VLAANDEREN is een merk dat wordt gebruikt door M7 Group S.A., Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B 148.073 | Vestigingsvergunning nr. 00143760/1